Főoldal
 

Fodrászat

Rólunk

Kérelem hozzáférés, titkosítás, álnevesítés témában

KÉRELEM

 

Tárgy[1]: Hozzáférés személyes adatokhoz/

Személyes adatok törlése/ helyesbítése /

kezelésének korlátozása / titkosítása/

Álnevesítés

 

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését.

Név:    ……......................................................................................................................................................

Az Érintett beazonosításához szükséges további adatok: ............................................................... ............................................................................................................................................................................

Hozzáférni/Törölni/ Helyesbíteni/Korlátozni/ Titkosítani/Álnevesíteni kívánt adatok: …………………………………………….………………………………………...…………...…………………………………………………………………………………………………………...………………………………..………………………………………………...

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről az Adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A választ a következő címre / e-mail címre kérem megküldeni: .............................................................

A törvényben meghatározott eljárási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

 

 

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

 

 

…….………………………..

Kérelmező aláírása

 [1] Az egyes kérelmekbe a konkrét tárgy kerül beírásra

 

Fodrászat

H-P.: 9-19 óráig
SZ.: 9-14 óráig

Bejelentkezés

Joó Tamásné Edit
 +36 (30) 245-5530

 

BÁLINT VIKTÓRIA
 +36 (30) 227-7055

 

ANTALOVICS PETRA

+36 (30) 6858-394

 

ARANY ESZTER

+36 (30) 227-7055

 

 

 

Kozmetika

Bejelentkezés
alapján

Bejelentkezés

Joó Tímea
+36 (30) 298-5864

 

ÁBRÁNY JÚLIA
+36 (30) 434-7814

 

Műköröm

H-P.: 9-19 óráig

SZ.: 9-14 óráig

Bejelentkezés

NÉMETH SZANDRA

+36 (30) 691- 4004

 

Infraszauna

 Műszaki okok miatt jelenleg nem üzemel

Bejelentkezés

Joó Tímea
+36 (30) 298-5864

Egyéb

Bejelentkezés

alapján

Bejelentkezés

Bowen technika:

MOLNÁR CSILLA
+36 (70) 318-3729 

  

 

 

 

 
© 2011 - www.montazs-gyor.hu - minden jog fenntartva.